KURAN'A GÖRE KALP TEMİZLİĞİ

“Benim kalbim zaten temiz,Allah beni affeder…”Bu tür sözleri etrafta birçok kişiden sıkça duyarız.Gerçekte,insanların kendi ürettikleri bir bahaneden ibaret olan bu son derece çarpık mantık,vicdanın sesini susturmak için öne sürülür.Acaba gerçekten “temiz kalpli” olmak ne demektir?Kuran ahlakına göre,”kimseye zararı dokunmamak”,Allah’ın bizlere bildirdiği sorumlulukları gözetmeden yaşamak için geçerli bir gerekçe midir?

Kuran'da Bildirilen Kalp Temizliği
Şuara Suresinin 89. ayetinde,cennete girecek olanların”Ancak Allah’a selim(temiz) bir kalp ile gelenler…”olduğu bildirilir.Kuran’a göre kalbin temiz olması demek,Allah’a yönelmiş ve O’na itaat etmiş olmak demektir.Kuran’a göre kalbi temiz olan insan,Allah’a iman eden,Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan,O’na teslim olmuş insandır.İslam ahlakına göre, bundan farklı bir “kalp temizliği” söz konusu değildir.

Kuran’da “kalp temizliği”nin ne anlama geldiği detaylı olarak anlatılmaktadır.Buna göre; kalbi temiz olan insan,sürekli Allah’ı anan ve kalbi Allah’ın zikriyle tatmin bulmuş kişidir.Öyle ki, Kuran’da müminler şöyle tarif edilir; “Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır.Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” Rad-28

Bir başka ayette ise müminlerden şöyle söz edilir; “Onlar ki ,Allah anıldığı…zaman,kalpleri ürperir…” Hac-35

Müminin önemli bir özelliği,Kuran ahlakından zevk alması, Allah’a itaat etmekten dolayı sevinç ve huzur duyması ve tüm bunları yaparken de,kalbinde içli bir sevgi ve coşku hissetmesidir.Kuran’da, bu kalp duyarlılığının” Allah’ın yol göstermesi “olduğu şöyle bildirilir;

“Allah,benzeşmeli,ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi.Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir.Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine karşı yumuşar,yatışır.İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir,onunla dilediğini hidayete erdirir.”Zümer-23

Dolayısıyla gerçek kalp temizliği,insanı Allah’tan uzaklaştıran tüm engellerin, kalpten arındırılmış olması anlamına gelir.Böyle bir insan, dünya hırsından, bencillikten, korkudan, güvensizlikten uzak olur.Allah’tan başka varlıklara bağlanmaktan, onlara karşı Allah’tan bağımsız bir sevgi duymaktan kurtulur.

Bu yanlış düşüncedeki insanlar,Allah’ın hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı değil,bulundukları toplumun hoşnut olacağı bir yaşamı ve ahlakı seçerler.Ve cahiliye kıstaslarıyla yaptıkları bu değerlendirme sonucunda,kendilerini kandırarak, cennete gireceklerini düşünürler.

Bu düşünceye göre kişi,hem Allah’a kulluk etmeden, koskoca bir ömrü istek ve tutkularına göre tüketecek,hem de ahirette Allah’ın samimi ve salih kulları için hazırladığı cennetinde, onların arasında,nimetler içinde yerini alacaktır.Böyle bir düşünceye sahip olması için, bir kişinin, Kuran’ı hiç bilmiyor olması gerekir.Çünkü Kuran ayetlerinde bildirilen gerçekleri kavrayan bir insan, sadece kendini kandırmış olacağını gayet iyi anlayabilir.

“Allah, takva sahiplerini(korkup,sakınanları), inanarak ve inançlarını uygulayarak zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır.Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir.” Zümer-61
Dünya bütün insanlar için bir imtihan yeridir.Allah:”O,davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…”(MÜLK-2)ayeti ile bütün insanlara bu gerçeği bildirmiştir.

Bu imtihanın gereği olarak insanlar bütün davranışlarından,fiili olarak yerine getirdikleri veya getirmeyip erteledikleri tüm ibadetlerden sorumludurlar.Böyle bir durumda kalp temizliği tek başına ölçü olamaz.Muhakkak ki kişinin kalbinin temiz olması,iyi niyetli,dürüst bir kişiliğe sahip olması Allah katında değerlidir.Ancak bu kalp temizliği ve samimiyetin en önemli göstergesi de kişinin Allah’ın emirlerini titizlikle yerine getirmesiyle kendini belli eder.Yoksa Kuran’da bildirilen ibadetleri yerine getirmeyen,Allah’tan korkup sakınmayan,ölçüsü Kuran veAllah rızası olmayan bir insan,ne kadar iyi niyetli olduğunu iddia ederse etsin,bu düşüncesinin ona ahirette bir faydası olmayacaktır.Sadece kalp temizliğinden sorgulanılmayacaktır.Allah bize Kuran’la sorgulanacağımızı bildirmiştir:

     “Ve şüphesiz o (Kuran),senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir.Siz ondan sorulacaksınız.”      ZUHRUF-44

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !